Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

PGS.TS Phạm Tiến Đạt

Hiệu trưởng

Chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing trước pháp luật, trước Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và trước Hội đồng trường.

Phân công công việc cho các Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực các Phó Hiệu trưởng phụ trách.


TS. Lê Trung Đạo
Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Viện Đào tạo thường xuyên, Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trạm Y tế, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Khoa Thuế - Hải quan, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh Bất động sản, Khoa Marketing, Khoa Thương mại và Khoa Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.


TS. Cao Tấn Huy
Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách: Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Thư viện, Viện Đào tạo quốc tế, Khoa Du lịch, Khoa Kinh tế - Luật, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Lý luận chính trị.