Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

May
23

Ngày 21/5/2022, tại Trường Đại học Tài chính – Marketing, Khối thi đua số 2 và Khối thi đua số 3 Công đoàn cơ sở các trường đại học trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học công đoàn năm 2022 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cơ sở giáo dục đại học công lập trong giai đoạn hiện nay”.

Tham dự hội thảo có ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Huỳnh Văn Sáu, Trưởng ban Cán sự Giáo dục và Đào tạo và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Chính sách và pháp luật, Ban Tài chính,….. của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh….; đại diện Ban Thường vụ, Ban chấp hành công đoàn và đặc biệt có sự tham dự của gần 300 cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn của các trường đại học thuộc Khối thi đua số 2 và Khối thi đua số 3.

Phát biểu khai mạc, đề dẫn Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trưởng Khối thi đua số 02 đã nhấn mạnh: Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có chức năng đại diện cho người lao động chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tự chủ đại học đã, đang và tiếp tục mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho hoạt động Công đoàn nói chung và hoạt động Công đoàn các cơ sở giáo dục công lập nói riêng. Trong điều kiện đó, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các các giải pháp nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, đồng thời phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Hội thảo tập trung nghiên cứu, thảo luận, chia sẻ các nội dung sau:

1- Nhận diện thực trạng và những thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động công đoàn các cơ sở giáo dục đại học công lập trong giai đoạn hiện nay.

2- Thực trạng và yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ công đoàn các cơ sở giáo dục đại học công lập trong giai đoạn hiện nay.

3- Các chính sách, chế độ dành cho cán bộ công đoàn trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và những kiến nghị sửa đổỉ, bổ sung.

4- Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động công đoàn các cơ sở giáo dục đại học công lập trong giai đoạn hiện nay.

5- Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong Hội động trường và phát triển chuyên môn của đoàn viên công đoàn trong các cơ sở giáo dục đại học công lập trong giai đoạn hiện nay.

6- Đổi mới mô hình hoạt động Công đoàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cơ sở giáo dục đại học công lập trong thời kỳ hội nhập quốc tế và tình hình dịch bệnh COVID-19.

7- Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong các cơ sở giáo dục đại học công lập trong giai đoạn hiện nay (phương thức tổ chức các hoạt động phong trào; công tác tuyên truyền vận động, tập hợp quần chúng; công tác chỉ đạo, điều hành; công tác thi đua, khen thưởng, phúc lợi.

8- Kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn có thể vận dụng cho công đoàn các cơ sở giáo dục đại học công lập trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo được tổ chức thành 02 phiên, phiên 1 với chủ đề: Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; phiên 2 với chủ đề: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn trong các cơ sở giáo dục đại học công lập trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo được lắng nghe 04 bài tham luận và rất nhiều ý kiến thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm của các Đại biểu là các nhà khoa học, cán bộ quản lý và cán bộ công đoàn các trường đại học về nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn của các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hội thảo khoa học do Công đoàn cơ sở các trường đại học thuộc Khối thi đua số 2 và Khối thi đua số 3 tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi hoạt động công đoàn nói chung, công đoàn các trường đại học công lập nói riêng cần phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức, phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng của tổ chức công đoàn. Ông Phạm Chí Tâm mong muốn Công đoàn cơ sở các trường đại học công lập thuộc Khối thi đua số 2 và Khối thi đua số 3 tiếp tục có những đóng góp, tham mưu, hiến kế cho Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh nhiều hơn nữa trong thời gian tới, góp phần hoàn thàanh xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các trường, của Liên đoàn; của thành phố Hồ Chí Minh và góp phần vào việc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tại hội thảo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trưởng Khối thi đua số 02 đã phát động phong trào thực hiện chương trình “01 triệu sáng kiến – Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhằm quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ Kế hoạch số 75/KH-LĐLĐ ngày 31/12/2021 Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh được phân bổ cho Công đoàn các trường đại học của 2 Khối thi đua trong giai đoạn 1 là 265 sáng kiến (chiếm tỉ lệ hơn 38% trên tổng số 682 sáng kiến phân bổ cho 8 khối thi đua thuộc Liên đoàn lao động Tp. Hồ Chí Minh).

Thay mặt Khối thi đua số 02 và Khối thi đua số 03, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiệp kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động đàng công tác tại các trường Đại học trong 2 khối nỗ lực phấn đấu với tinh thần chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu sáng kiến được giao.

Khối thi đua số 2 và Khối thi đua số 3 gồm các trường: Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh khác tại Hội thảo

Xuân Hiệp, Bảo Châu