Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

Jun
27

Chiều ngày 24/6/2022, Đảng ủy Trường Đại học Tài chính – Marketing đã tổ chức Hội nghị chuyên đề ‘Định hướng, cách thức tổ chức thông tin trong lan tỏa thông tin tích cực và nhận diện, xử lý thông tin giả, xấu, độc, sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội”. Tham dự và báo cáo tại Hội nghị có sự hiện diện của Trung tá, tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Trường Đại học An ninh Nhân dân, Bộ Công An. Về phía Đảng ủy Trường có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí là chi ủy các chi bộ trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy UFM phát biểu tại Hội nghị

Trung tá, tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Trường Đại học An ninh Nhân dân, Bộ Công An báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức cơ bản trong nhận diện thông tin trên internet và lan tỏa thông tin tích cực; tăng cường đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; bảo vệ cơ quan đơn vị, giữ vững an ninh chính trị tại đơn vị, nâng cao hiệu quả, phương thức, chất lượng công tác tuyên giáo; tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ sở thời gian tới.

Hội nghị được thực hiện dựa trên Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện Chương trình trọng tâm số 02-CTr/ BCĐ35 ngày 5/01/2022 của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình trọng tâm số 01-CTr/BCĐ35ĐUK ngày 17/03/2022 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hồng Quân, Quyết Chiến