Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

May
20

Thực hiện hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 8/4/2022 của Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng Tp. Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; chiều ngày 19/5/2022, Đảng ủy trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.HCM, báo cáo viên Hội nghị; đồng chí Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy UFM cùng các đồng chí trong chi ủy các chi bộ và toàn thể các đảng viên của Trường tham gia học tập trực tuyến qua hệ thống MS Teams.

Thông qua Hội nghị, các đảng viên, công chức, viên chức Trường đã nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Thành phố HCM lần thứ XI và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đảng bộ Trường.

Hồng Quân, Thành Nam