Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

Jun
22

Ngày 21/6/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính - Marketing nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức họp phiên định kỳ quý II năm 2022. Tại cuộc họp, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng trường đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính công nhận bổ sung thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính - Marketing nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, 2 thành viên mới tham gia vào Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính – Marketing là bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Thạc sĩ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; ông Đoàn Ngọc Phúc, Tiến sĩ, Trưởng khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Sau khi bổ sung 2 thành viên, Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính - Marketing đã đủ 15 thành viên của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được công nhận theo Quyết định số 203/QĐ-BTC ngày 25/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS Hồ Thủy Tiên, Chủ tịch Hội đồng trường, Hội đồng trường đã tiến hành phiên họp quý II/2022 để trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trong Chương trình làm việc quý II năm 2022 của Hội đồng trường.

PGS. TS. Hồ Thủy Tiên, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc kỳ họp quý II/2022 của Hội đồng trường

Các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 tham dự phiên họp quý II/2022

Tấn Hưng, Thành Nam