Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

Apr
04

Sáng ngày 01/4/2022, tại trụ sở 778 Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính - Marketing nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức kỳ họp quý I năm 2022. PGS. TS. Hồ Thủy Tiên, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có mặt 12/13 thành viên Hội đồng trường, trong đó có 02 thành viên ngoài Trường là PGS. TS. Trần Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh và ông Toán Chí Nghiêm, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính.

Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch Hội đồng trường và của đại diện Ban Giám hiệu liên quan đến các nội dung báo cáo xin ý kiến Hội đồng trường, Hội đồng trường đã thảo thuận và biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Chương trình làm việc của Hội đồng trường năm 2022.

2. Đề án chuyển đổi số của Trường Đại học Tài chính - Marketing.

3. Nghị quyết về huy động nguồn lực tài chính cho việc đầu tư cơ sở vật chất tại Trường Đại học Tài chính - Marketing.

4. Nghị quyết về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

5. Danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư của Trường từ năm 2022.

6. Đối với Chiến lược phát triển Trường Đại học Tài chính - Marketing giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hội đồng trường đề nghị Tổ xây dựng Đề án Chiến lược tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng trường, hoàn thiện dự thảo Chiến lược, tổ chức lấy ý kiến của các cán bộ lãnh đạo Trường qua các thời kỳ, của cán bộ chủ chốt Nhà trường và của các chuyên gia, nhà khoa học bằng hình thức tổ chức hội thảo, Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn chỉnh Chiến lược trình Hội đồng trường thông qua tại kỳ họp tiếp theo.

TS. Nguyễn Văn Hiến, Phó Hiệu trưởng báo cáo các nội dung tại buổi họp

Tấn Hưng, Thái Châu