Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

Nov
03

Chiều ngày 01/11/2023, Trường Đại học Tài chính - Marketing đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Hội đồng Trường và quyết định của Hiệu trưởng về tổ chức, nhân sự.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của PGS.TS Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng; TS. Cao Tấn Huy, Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Phòng Kế hoạch và đầu tư được thành lập mới dựa trên nhu cầu thực tế của Nhà trường nhằm chuẩn hóa quy trình đầu tư, đấu thầu và thực hiện các dự án lớn trong thời gian tới. Thạc sĩ Nguyễn Viết Thịnh được bổ nhiệm vị trí Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng. Bên cạnh đó, phòng Kế hoạch - Tài chính được đổi tên thành phòng Tài chính - Kế toán, TS. Hoàng Thái Hưng nhận quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng.


PGS.TS Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trao Nghị quyết của Hội đồng trường về việc thành lập phòng Kế hoạch và đầu tư


TS. Hoàng Thái Hưng, trưởng phòng Tài chính – Kế toán nhận quyết định bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo


PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Nhà trường trao Quyết định của Hiệu trưởng về việc đổi tên phòng Kế hoạch – tài chính thành phòng Tài chính – Kế toán

Ngoài ra, tại Hội nghị Nhà trường còn công bố các Quyết định của Hiệu trưởng về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với 2 giảng viên của khoa Thuế - Hải quan giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn là TS. Nguyễn Thị Kim Chi và TS. Nguyễn Thế Khang.


TS. Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng trao Quyết định của Hiệu trưởng về việc bổ nhiệm phó trưởng bộ môn khoa Thuế - Hải quan cho TS. Nguyễn Thế Khang


TS. Cao Tấn Huy, Phó Hiệu trưởng trao Quyết định của Hiệu trưởng về việc bổ nhiệm phó trưởng bộ môn khoa Thuế - Hải quan cho TS. Nguyễn Thị Kim Chi

Phát biểu giao nhiệm vụ, Lãnh đạo Nhà trường kỳ vọng với những đơn vị mới và nhân sự mới, hoạt động của UFM sẽ ngày càng được chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động và góp phần đưa Nhà trường ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.


PGS.TS Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại Hội nghị


PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị


TS. Hoàng Thái Hưng, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính phát biểu tại Hội nghị


ThS. Nguyễn Viết Thịnh, Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kế hoạch và đầu tư phát biểu tại Hội nghị


TS. Nguyễn Thế Khang, Phó trưởng bộ môn khoa Thuế - Hải quan phát biểu tại Hội nghị
Hồng Quân, Văn Sang