Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

Feb
25

Sáng ngày 24/02/2022, trường Đại học Tài chính – Marketing đã tổ chức Toạ đàm với chủ đề: “Trao đổi, hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) và Học viện Tài chính (AOF)”. Tham dự Toạ đàm có sự hiện diện của TS.GVCC Nguyễn Đào Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính; TS. Bùi Thị Yến Linh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Kế toán (Quảng Ngãi – Kết nối trực tuyến); PGS.TS Hồ Thuỷ Tiên, Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường trường Đại học Tài chính – Marketing; TS. Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Văn Hiến, Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô là lãnh đạo các đơn vị thuộc trường.

Toạ đàm được tổ chức để trao đổi, tìm kiếm các giải pháp để tiến tới hợp tác trong lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và Đào tạo; đồng thời thắt chặt mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Đại học trực thuộc Bộ Tài chính trong bối cảnh sự canh tranh khốc liệt giữa các trường Đại học trong và ngoài nước.

TS. Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng UFM phát biểu Khai mạc Toạ đàm

PGS.TS Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường UFM phát biểu tại Tọa đàm

TS.GVCC Nguyễn Đào Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường AOF phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại toạ đàm, PGS.TS Hồ Thuỷ Tiên, Chủ tịch Hội đồng trường UFM nhấn mạnh về vần đề hợp tác, hội nhập quốc tế, không thể quản trị đại học theo mô hình cũ mà phải đổi mới dựa trên nền tảng số, tập trung đa dạng hoá các loại hình đào tạo, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên...TS.GVCC Nguyễn Đào Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường AOF đặt vấn đề về công tác đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác giữa 4 đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.

Trình bày tham luận tại Toạ đàm, PGS.TS Ngô Thanh Hoàng, Trưởng Ban Quản lý khoa học, Học viện Tài chính nêu rõ ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu khoa học trong môi trường đại học, 2 đơn vị cần nghiên cứu rõ điểm mạnh của các bên để có sự phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng nội dung và quy mô các nghiên cứu. Đồng thời PGS.TS Ngô Thanh Hoàng còn đặt vấn đề về việc sử dụng cơ sở vật chất của 2 bên, tận dụng những lợi thế sẵn có để khắc phục những khó khăn nội tại.

TS. Huỳnh Thế Nguyễn, trưởng phòng Quản lý đào tạo trường Đại học Tài chính - Marketing kiến nghị nhanh chóng xây dựng chương trình hành động giữa 2 đơn vị. Hướng tới đào tạo đa tầng, đa ngành phù hợp với xu thế hiện nay. Khai thác thế mạnh của 2 bên để tận dụng nguồn lực, điển hình như các cơ sở đào tạo có thể thông qua hợp tác để công nhận kết quả học tập, trao đổi sinh viên theo thông tư 08 của Bộ GD&ĐT, công nhận 1 số học phần giữa 2 bên trong chương trình Đào tạo Sau Đại học theo thông tư 23.

Tại buổi toạ đàm, các thầy cô của 2 đơn vị cũng đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt trong công tác nghiên cứu khoa học, tiến tới hoàn thiện các nội dung để 2 bên ký kết hợp tác toàn diện trong thời gian sớm nhất.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm

Tọa đàm kết nối trực tuyến với điểm cầu tại Trường Đại học Tài chính – Kế toán (Quảng Ngãi)

TS. Nguyễn Văn Hiến, Phó Hiệu trưởng UFM phát biểu tại tọa đàm

TS. Nguyễn Đình Hoàn, Phó trưởng khoa Kinh tế AOF phát biểu tại tọa đàm

TS. Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Thương mại phát biểu tại tọa đàm

TS. Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Thuế - Hải quan phát biểu tại tọa đàm

ThS. Nguyễn Thái Châu, Giám đốc trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp phát biểu tại tọa đàm

Hồng Quân, Thành Nam