Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

Nov
02

Sáng ngày 02/11/2023, tại Trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Lãnh đạo Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) và Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính của Trường đã tham dự Hội nghị tập huấn công tác pháp chế ngành Giáo dục năm 2023. Hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác pháp chế đối với ngành Giáo dục. Đối với các cơ sở giáo dục đại học hiện được giao quyền tự chủ rộng rãi, do đó để đảm bảo thực hiện tốt cơ chế tự chủ, các trường phải ban hành đầy đủ các văn bản quản lý nội bộ. Để ban hành hệ thống văn bản quản lý nội bộ đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật đòi hỏi năng lực của đội ngũ làm công tác pháp chế. Các trường phải cập nhật kịp thời các văn bản quy định mới của pháp luật. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, công tác pháp chế là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học. Trong thời gian qua, ngành Giáo dục đã có nhiều cải thiện đối với công tác pháp chế, tuy nhiên so với yêu cầu thì còn nhiều chỗ chưa đáp ứng, do đó trong thời gian tới toàn ngành Giáo dục phải nâng cao hơn nữa đổi với công tác pháp chế.


Lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo Luật Nhà giáo

Hội nghị tập huấn nhằm mục đích nâng cao chất lượng công tác pháp chế và bổi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác pháp chế. Tại Hội nghị, các trường sẽ được phổ biến các văn bản quy định mới hoặc dự thảo văn bản pháp luật mới như dự thảo Luật Nhà giáo,... Hội nghị lựa chọn một số vấn đề quan trọng, một số vấn đề khó khăn vướng mắc hiện tại các cơ sở giáo dục đại học để trao đổi, tháo gỡ vướng mắc. Thứ trưởng đề nghị các báo cáo viên đưa ra các tình huống thực tế để củng trao đổi, giải đáp; đề nghị các đại biểu dự hội nghị nghiêm túc và có chất lượng.

Tấn Hưng