Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

Jul
27

Ngày 26/7/2022, Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng; TS. Lê Trung Đạo và TS. Nguyễn Văn Hiến, Phó Hiệu trưởng cùng tất cả các cán bộ chủ chốt từ Phó trưởng bộ môn thuộc Khoa trở lên.

Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, TS. Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng đã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Trường. Phát biểu đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo và trao đổi các nội dung khác tại Hội nghị có lãnh đạo các khoa: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế - Luật, Thuế - Hải quan, Marketing, Thương mại, Ngoại ngữ,… và lãnh đạo các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản trị thiết bị, Công nghệ thông tin, Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp và ý kiến phát biểu trao đổi của các Phó Hiệu trưởng. Tất cả các đơn vị đều nhất trí với dự thảo Báo cáo.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường lưu ý cần làm rõ các nguyên nhân của một số hạn chế trong phần Báo cáo sơ kết. Đối với Nhiệm vụ công tác cuối năm cần bổ sung các nhiệm vụ như triển khai công tác bổ sung quy hoạch Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031; kiện toàn nhân sự Ban Giám hiệu; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; có các phương án khai thác, sử dụng cơ sở Long Trường khi Bộ Tài chính có quyết định giao tài sản cho Trường; có kế hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại các cơ sỏ; cần triển khai các hoạt động của Trường gắn với Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng trường; nghiên cứu có các chính sách, động viên khen thưởng hợp lý đối với giảng viên có thành tích trong khoa học,…

Phát biểu tiếp thu và tổng kết Hội nghị, PGS.TS Phạm Tiến Đạt khẳng định: Lãnh đạo nhà trường ghi nhận và tiếp thu ý kiến của tất cả các cán bộ chủ chốt phát biểu tại Hội nghị; sẽ bổ sung vào dự thảo Báo cáo để tổ chức thực hiện; các chỉ tiêu lớn về tuyển sinh cơ bản đã hoàn thành, riêng chỉ tiêu về KHCN, đề nghị phòng Quản lý khoa học xem xét trao đổi với các khoa về khả năng thực hiện, không chạy theo số lượng mà phải đảm bảo chất lượng; các khoa cần phải nắm thông suốt khi triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, phòng Quản lý khoa học và phòng Quản lý đào tạo có vai trò quan trọng trong xây dựng chương trình đào tạo, song trách nhiệm chính vẫn là của các khoa; trong điều kiện khả năng lạm phát có khả năng tăng cao, song Nhà trường vẫn duy trì thu nhập cho viên chức và người lao động là một sự cố gắng lớn; bộ phận quản lý sẽ cố gắng tiết kiệm trong đầu tư, nhưng phải đảm bảo hiệu quả, công khai minh bạch; trong 6 tháng cuối năm tập trung thực hiện đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục, đề nghị phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng làm đầu mối thực hiện; đề nghị các khoa và giảng viên tích cực giới thiệu ứng viên tham dự dự tuyển để tăng cường nguồn lực đội ngũ cho Trường; đặc biệt các giảng viên cơ hữu của Trường cần học nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tài chính - Marketing đối với các ngành Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh để đảm bảo uy tín về đào tạo sau đại học của Trường.

Tấn Hưng