Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

Feb
16

Lưu ý: Chương trình đào tạo khóa 18D của các chuyên ngành Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Quản trị lữ hành, Quản trị tổ chức sự kiện, Tin học quản lý, Hệ thống thông tin kế toán được áp dụng theo cơ chế đặc thù (áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2018). Riêng các chuyên ngành còn lại tiếp tục áp dụng chương trình đào tạo của khóa 17D.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ

 

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO