Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

Feb
16

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ

Ngành Quản trị kinh doanh

1.    Quản trị kinh doanh tổng hợp

2.    Quản trị bán hàng

3.    Quản trị dự án

Ngành Marketing

1.    Quản trị Marketing

2.    Quản trị thương hiệu

3.    Truyền thông Marketing

Ngành Bất động sản

1.    Kinh doanh bất động sản

Ngành Kinh doanh quốc tế

1.    Quản trị kinh doanh quốc tế

2.    Thương mại quốc tế

3.    Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngành Tài chính - Ngân hàng

1.    Tài chính doanh nghiệp

2.    Ngân hàng

3.    Thẩm định giá

4.    Thuế

5.    Tài chính công

6.    Tài chính bảo hiểm và đầu tư

7.    Hải quan - Xuất nhập khẩu

Ngành Kế toán

1.    Kế toán doanh nghiệp

2.    Kiểm toán

7.    Ngành Ngôn ngữ Anh

1.    Tiếng Anh kinh doanh

Ngành Kinh tế

1.    Quản lý kinh tế (tiếp tục áp dụng CTĐT của khóa 20D)

Ngành Luật Kinh tế

1.    Luật đầu tư và kinh doanh

Ngành Toán kinh tế

1.    Tài chính định lượng

Ngành Hệ thống thông tin quản lý (CT đặc thù)

1.    Tin học quản lý 

2.    Hệ thống thông tin kế toán

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch vả lữ hành (CT đặc thù)

1.    Quản trị lữ hành

2.    Quản trị tổ chức sự kiện 

Ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CT đặc thù)

1.    Quản trị Nhà hàng

Ngành Quản trị khách sạn (CT đặc thù)

1.    Quản trị khách sạn

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Ngành Marketing

1.    Quản trị Marketing

2.    Truyền thông Marketing

Ngành Tài chính - Ngân hàng

1.    Tài chính doanh nghiệp

2.    Ngân hàng

3.    Hải quan - Xuất nhập khẩu

Ngành Quản trị kinh doanh

1.    Quản trị kinh doanh tổng hợp

2.    Quản trị bán hàng

Ngành Kinh doanh quốc tế

1.    Thương mại quốc tế

Ngành Kế toán

1.    Kế toán doanh nghiệp

Ngành Bất động sản

1.    Kinh doanh bất động sản

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO TIẾNG ANH TOÀN PHẦN

Ngành Marketing

1.    Marketing

Ngành Quản trị kinh doanh

1.    Quản trị kinh doanh

Ngành Kinh doanh quốc tế

1.    Kinh doanh quốc tế