Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

Jul
03

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ

1.     Ngành Quản trị kinh doanh (gồm chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị bán hàng, Quản trị dự án)

2.     Ngành Marketing (gồm chuyên ngành Quản trị Marketing, Quản trị thương hiệu, Truyền thông Marketing)

3.     Ngành Bất động sản (chuyên ngành Kinh doanh bất động sản)

4.     Ngành Kinh doanh quốc tế (gồm chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Thương mại quốc tế, Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu)

5.     Ngành Tài chính - Ngân hàng (gồm chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Tài chính bảo hiểm và đầu tư, Thẩm định giá, Thuế, Tài chính công, , Hải quan - Xuất nhập khẩu)

6.     Ngành Kế toán (gồm chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán)

7.     Ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh)

8.     Ngành Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế)

        9.    Ngành Luật Kinh tế (chuyên ngành Luật đầu tư và kinh doanh)

       10.   Ngành Toán kinh tế (chuyên ngành Tài chính định lượng)

11.   Ngành Hệ thống thông tin quản lý (gồm chuyên ngành Tin học quản lý, Hệ thống thông tin kế toán)

12.   Ngành Quản trị dịch vụ du lịch vả lữ hành (CT đặc thù) (chuyên ngành Quản trị lữ hành) (áp dụng CTĐT 21D)

13.   Ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CT đặc thù) (chuyên ngành Quản trị Nhà hàng) (áp dụng CTĐT 21D)

14.   Ngành Quản trị khách sạn (CT đặc thù) (chuyên ngành Quản trị khách sạn) (áp dụng CTĐT 21D)

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1.     Ngành Marketing (gồm chuyên ngành Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing)

2.     Ngành Tài chính - Ngân hàng (gồm chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Hải quan - Xuất nhập khẩu)

3.     Ngành Quản trị kinh doanh (gồm chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị bán hàng)

4.     Ngành Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Thương mại quốc tế)

5.     Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)

6.     Ngành Bất động sản (chuyên ngành Kinh doanh bất động sản)

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO TIẾNG ANH TOÀN PHẦN

1.     Ngành Marketing (chuyên ngành Marketing)

2.      Ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

3.     Ngành Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế)