Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

Jan
07

Ngày 30/6/2020 tại Quyết định số 76/QĐ-SKHCN, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông  công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với đề tài : "Chiến lược marketing địa phương nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2025" do TS. Nguyễn Văn Hiến làm chủ nhiệm, kết quả đánh giá, xếp loại: Đạt