Nền tảng trò chơi slot Việt Nam Nền tảng tin cậy

Nov
01

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-SKHCN ngày 05/9/2018 của Sở Khoa học&Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì, thực hiện đề tài cấp tỉnh, Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa và Trường Đại học Tài chính – Marketing đã ký kết Hợp đồng triển khai nhiệm vụ thực  hiện đề tài “Đánh giá thực trạng trợ giúp xã hội trong giai đoạn 2010 – 2017 và đề xuất giải pháp phát triển trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025”, do TS. Lê Trung Đạo làm chủ nhiệm.

Theo yêu cầu chuyên môn khi thực hiện đề tài, Trường Đại học Tài chính – Marketing phối hợp Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học sau:

Chủ đề: Thực trạng và giải pháp phát triển trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025

Thời gian: 8g00 đến 11g00, ngày 22/11/2019.

Địa điểm: Hội trường của Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc người có công Khánh Hòa

Trân trọng kính mời Quý Nhà khoa học, giảng viên, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên có quan tâm đến tham dự Hội thảo.